DSP Tjänster AB

Redovisning och Ekonomitjänster

Bokföring • Redovisning • Bokslut • Årsredovisning • Deklaration

Tjänster som erbjuds


Löpande bokföring


Hantering av leverantörs- och kundfakturor i bokföringsprogram och molnbaserade lösningar, ger ett effektivt sätt att vara uppdaterat om finansiella poster i realtid. Dra nytta av denna metod, eftersom den gör det möjligt att fokusera på kärnverksamhet utan att drunkna i sin finansiella rapportering och analys.


Skattedeklaration


Dokumenterar och rapporterar företagets

inkomster, utgifter, skatteavdrag, moms, sociala avgifter och andra relevanta uppgifter för att beräkna den skatt som företaget är skyldigt att betala.


Redovisning


Dokumenterar ekonomiska transaktioner, sammanställer finansiella rapporter och presenterar företagets ekonomiska ställning och resultat för en viss redovisningsperiod. Presenterar en klar och objektiv bild av företagets ekonomiska läge och prestationer i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper och internationella standarder.


Bokslut


Sammanställer företagets ekonomiska transaktioner och finansiella ställning vid slutet av en redovisningsperiod: månadsbokslut, kvartalsbokslut eller räkneskapsåretsbokslut.


Lönehantering


Säkerställer att de anställda får sin rättmätiga ersättning och att arbetsgivaren uppfyller sina lagliga skyldigheter. Beräknar och administrerar löner, sjuklöner, förmåner, semesterersättningar, pension och andra ersättningar för anställda. Rapporterar och redovisar nödvändiga skatter och sociala avgifter till skattemyndigheten.


Årsredovisning


Upprättar en omfattande rapport av

resultaträkning, balansräkning,

kassaflödesanalys, verksamhetsberättelse,

förvaltningsberättelse, tilläggsinformation och förklaringar samt revisionsberättelse.

Om oss


Välkommen till vår bokföringsbyrå - Din Säkra Partner för Tjänster inom dina bokförings och redovisnings behov!


Vi är en professionell och erfaren bokföringsbyrå som är dedikerad till att hjälpa små och medelstora företag att uppnå en smidig och korrekt bokföring. Med vårt molnbaserade bokföringssystem får ni tillgång till er ekonomiska data när som helst och var som helst, vilket ger er fullständig transparens och kontroll över era ekonomiska uppgifter. Vi är väl förtrogna med aktuella lagar och redovisningsstandarder, vilket säkerställer att er bokföring är korrekt och uppfyller alla regleringskrav.

Vårt kundfokus och personliga engagemang gör att vi kan skräddarsy våra tjänster för att passa just era unika behov.

Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och att vara en pålitlig rådgivare och samarbetspartner. Er framgång är vår framgång, och vi arbetar hårt för att hjälpa er att nå framgång och tillväxt i er verksamhet.


Låt oss ta hand om era siffror, så att ni kan fortsätta fokusera på att driva ert företag framåt.

Varför välja oss


Kvalitetshantverk


Vi ser till att allt fungerar precis som det ska, eller bättre än du tänkt dig. Skräddarsydda lösningar som passar ditt företags unika behov.


Utmärkt service


Personlig rådgivning som hjälper till att planera, kontrollera, analysera och vägleda verksamhet med målsättningen att öka lönsamheten.


Digitalisering


En utvecklat digital arbetssätt med digitala lösningar för att effektivisera samt hjälpa att digitalisera våra kunder och deras verksamhet. 

Framgångshistorier


"Sköter och är ansvarar för hela vår ekonomi. Pålitliga tjänster som har bidragit till vår verksamhets framgång. Det gör att vi kan fokusera på våra kunder och affärer. Ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete. Jag kan varmt rekommenderar till företag som vill lägga ut ekonomifunktionen på extern part."


― Georgos Savidis


"Vi har haft ett långvarigt samarbete som sträcker sig över många år. Vi tar hand om löpande bokföring, medans överlägger redovisning, inklusive löner och bokslut, vilket ger oss en effektiv arbetsfördelning. Vi är nöjda med att ha redovisningsspecialist som tar hand om den mer komplexa ekonomiadministrationen."


― Rasmus Fredriksson


"Jag uppskattar den smidiga digitala hanteringen som gör bokföringen enkel för mig. Samtidigt har jag förmånen att ha en personlig, kunnig och engagerad redovisningskonsult som alltid finns nära till hands. Jag känner mig verkligen trygg med att allt hanteras professionellt och noggrant."


― Mikaella Söderberg

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är vi alltid redo att hjälpa dig!

Vi älskar att prata ekonomi.
Kontakta oss på 0700370022

Måndag - Fredag
08:00 - 17:00
Lördag - Söndag
Stängt
 
 
 
 
 
 
 
Skatteverket