Start

Snickeri

Snickeri är snickarens hantverk,

som går ut på att bearbeta och sammanfoga arbetsstycken av trä. Man skiljer därvid vanligen på byggnadssnickeri, det vill säga husbyggnation och annat grövre snickeri, och finsnickeri som innefattar bland annat möbel- och inredningssnickeri. läs mer>>>

Takläggning

Ett tak är ett byggnadselement som utgör den övre delen av en byggnad.

En yttertaksbeklädnad vars uppgift är att skydda byggnaden från väder och vind och avleda regnvattnet eller snö, kan bestå av olika material som plåt, tegel och papp.

Det finns också flera kombinationer av yttertaks utformningar. läs mer>>>

DSP Tjänster AB är ett modernt och miljömedvetet företag med inriktning på byggverksamhet och fastighetsskötsel i hela Stor-Stockholm.

Med konkurrenskraftiga priser och väl utförda arbeten fortsätter vi bygga förtroende och långsiktiga kundrelationer.

Vår målsättning är att ni som kund ska känna er trygga och nöjda med oss från första dagen. Hos oss är alla kunder lika viktiga oavsett storleken på arbetet.

Vi lämnar alltid garanti på det vi gör.

Hör gärna av er för en offert!

Aktuell lokal tid i Stockholm: