Snöskottning


Vi är ett serviceinriktat företag som erbjuder våra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag inom Stockholms län. Snöröjning, sandning och takskottning är våra kompetensområden och är vad vi kan erbjuda till dig som kund.

     I över sju säsonger har vi gjort framkomlighet och säkra tak till en ledstjärna inom den bransch vi arbetar i. Den långa erfarenheten möjliggör en reducering av ledtider och att vi kan snabbt agera på anrop. Vi hyser en stark tro att servicepålitlighet är det absolut viktigaste för långvariga kundrelationer och för att hålla denna höga nivå av service har vi 4 administratörer som är redo att hjälpa er dygnet runt genom utryckningar.

    Inom perioden 1/12- 31/3.Riskförebyggande markarbete


    I tätbebyggda områden är det viktigt att snöröjning och halkbekämpning utförs omsorgsfullt. Idag är det fastighetsägaren som är ansvarig för att snön skottas. Skottning av snö, sandning av gångbanor är riskförebyggande och det är viktigt att det är utfört av personal med erfarenhet och rätt utrustning.

    Vi hjälper dig gärna med snöröjning under vintern och är snabbt på plats för skottning, oavsett om det är en liten trappa, en större infart, eller en gångväg.

    Solna, Sollentuna, Kista, Vårberg och Segeltorp är de områden vi är mest bekanta med genom tidigare uppdrag av kommunala bolag såsom SISAB, Svevia och privatkunder. Våra uppdrag sträcker sig allt ifrån svåråtkomliga ytor till mindre där manuell mark- och snöröjning är det förmånligaste alternativet.  Ni kommer uppleva en hög service och leveransprecision som är tillgänglig dygnet runt.Riskförebyggande takarbete


Att jobba på ett tak innebär att det alltid finns en risk för fara. På vintern ökar denna risk då risken för halka och dålig sikt gör att risken för olyckor ökar.  Vi som skottare är utbildade och innehar licensen " SKOTTA SÄKERT ". Denna licens garanterar dig som kund att vi har rätt kompetens, utrustning för att skotta tak på ett säkert sätt.  Vi har erfarenhet av skottning av industrier och anläggningar med plana tak, till flervåningshus med branta tak vid centrala gator inuti Stockholm.

Föregående år har vi bland annat varit leverantörer åt Vasakronan, HSB,  Stockholms Hem, Fast Partner och Stockholms industriplåt.Våra Avtal:


Avropsavtal: När du ringer så kommer vi och skottar inom 24 timmar. Vi bär fullt ansvar för eventuella skador på tredjeman eller egendom under tiden vi utför arbete på ditt tak.


Bevakningsavtal: Innebär att DSP Tjänster bevakar din fastighet och skottar vid behov med beredskap att rycka ut dygnet runt.

Vi tar fullt ansvar för eventuella skador gentemot tredje man under avtalstiden.

Aktuell lokal tid i Stockholm: