Grovarbete

Behöver du hjälp med rivningsarbeten? Vi skräddarsyr lösningar helt beroende på vilka önskemål eller behov du har. Kontakta oss så berättar vi mer.DSP Tjänster utför uppdrag åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Stockholm. Behöver ni hjälp med rivning / demolering i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta oss. Det finns inga jobb som är för små eller för stora för oss.


Vi river allt från badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material.

Vi kan också assistera med ombyggnadsrivning vid stambyten och större byggnadsprojekt.


Vid rivning förekommer mycket damm, genom att spärra av området och använda damm fällor kan vi minimera spridningen av damm. Vid bullrande arbeten anpassar vi oss för att minska störningar så mycket som möjligt.


Rivningsmassorna sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller containers, senast dagen efter avslutat arbete hämtas behållarna av den anlitade miljöentreprenören


Aktuell lokal tid i Stockholm: