Om företaget

En totallösning inom bygg för företagare och privatpersoner


Vi bygger kök, dörrar, fönster, kaklar, isolerar, monterar, snickrar terras, fasad,

renoverar, tillbygger, lägger tak.

Ja, vi kan t.o.m. bygga hus och mycket mer. Hel entreprenad av byggfirma och byggföretag som utför byggservice, med egna snickare, bygger hus, hantverkare som tar ansvar för din renovering, entreprenad, snickeri, nybyggnation, ombyggnad.

Det är Du som står i centrum inte vi. Du skall känna dig trygg för hur vi tar ansvar för material och de olika arbetsmoment som vi utför från dag ett! Och detta från en och samma företag. Titta gärna på våra referenser. Hur man utför renovering, målning, bygga trappa, bygga altan, bygga hus, bygga friggebod, bygga uterum, plattsättning, snickerier, bygga trädäck, takrenovering.


Våra kunder kan räkna på:


•Noggrann realisation av projekt.

•Teknisk och design rådgivning.

•Utföring av byggnadsplan enligt normer och byggnadsregler.

•Full kooperation med specialister från andra branscher

(elektriker, rörmokare etc ).

•Inköp av byggmaterial till lämpligaste priser.

Iakttagande av arbetstidsplan.

•Garanti och kvalitet av utförda arbeten.

•Självklart är vi helförsäkrade för kundens och vår skull.Affärsidé


DSP Tjänster är ett byggföretag som strävar efter att ge sina kunder en bra och snabb service

vid stora som små projekt.


Våra anställda är vår viktigaste resurs som vi ger stort utrymme.

Detta är en viktig del för att få en stark ”vi-känsla” i företaget.


Vi är ett modernt företag som gärna tar del av nya idéer för att bli ännu starkare i framtiden.

Målsättningen är att ständigt växa och utöka verksamheten på de orter i stor Stockholm där behovet finns.


Att få återkommande och nöjda kunder är vår målsättning i varje entreprenad.


Det gör vi genom att:


Skapa varaktiga, långsiktiga relationer med våra kunder såväl så att de är nöjda med vårt arbete och kommer tillbaka.

Vara en stabil och trygg partner för kunder och leverantörer och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

Med hjälp av vår egen kreativitet, anpassa tjänster till marknaden för att tillfredsställa våra kunder och deras behov.

Vara ett företag som sätter hög kvalité, trivsel och medarbetarvärde i fokus och arbeta systematiskt med arbetsplanering, egenkontroll och utförandedokumentering


Kvalitet


Inom DSP Tjänster har vi en klar och entydig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta skapar en hög leveranssäkerhet och ett stark förtroende hos våra kunder och på marknaden. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.


Kvalitetspolicy


• Kvalitet för DSP Tjänster är att alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet som motsvarar förväntningar.

• Kvalitet är alla medarbetares ansvar genom stort engagemang för varje enhet i hela verksamhet.

• Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig.

•Kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans.

•Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer.

• Kvalitet innebär att vi  satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring för att möta kundernas och samhällets krav.Miljö


Inom DSP Tjänster skall medarbetarna vara medvetna om och bidra till att minska företagets och kundernas miljöbelastning. Genom kunskapsutveckling har DSP Tjänster möjlighet att erbjuda byggtjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.


Miljöpolicy


Detta uppnår DSP Tjänster genom att:

• Alla medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

• Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.

• Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat.

• Följa kundernas och samhällets miljökrav.


Miljöaspekter


DSP Tjänster  har rutiner för att identifiera, undersöka och utvärdera vilka miljöaspekter som påverkas av vår verksamhet.

De mest betydande miljöaspekterna finns inom områden som resor, transporter, vid rivning och under produktion.


Arbetsmiljö


Inom DSP har samtliga medarbetare ansvar för att en god arbetsmiljö skapas och upprätthålls. En god arbetsmiljö bidrar dessutom till större engagemang och trivsel/ vilket i sin tur ger mer tillfredsställda och effektiva medarbetare.


Arbetsmiljöpolicy


• Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en integrerad del av företagets verksamhet

och följa de krav som lagar/ avtal och myndigheter ställer.

• Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att olycksfall/belastningsskador och sjukdomstillstånd undviks.

• Medarbetare på olika nivåer skall ha den kompetens och de befogenheter som krävs för att kunna arbeta på ett sätt som kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön


Konsument Certificiering

Vi strävar att bli KonsumentCertificierade - läs mer på LocalEars.com

Aktuell lokal tid i Stockholm: